Hanne Kure Veterinær

Klinikken har 20 års jubileum i år 2022.

Veterinær Hanne Kure deltar på 5-6 kursserier årlig og har fordypning i de fleste fagfelt, men har hatt fokus på kirurgi, indremedisin og arvelige øyelidelser hos hund og katt.

Hanne Kure startet veterinærklinikken på Halmstad i Rygge for 20 år siden, etter 4 år som privat praktiserende veterinær i Nord-Trøndelag og etter å ha undervist 5 års Veterinærstudenter ved Norges Veterinærhøgskole i 2 år. Veterinæren jobbet 2 år i Bergen med Veterinærgrensekontroll, og satt i arbeidsgruppe i Brüssel samt arbeidsgruppe- og styringsgruppe for Veterinærgrensekontroll i Norge, med ansvar for 3 lands import av fisk i 13 grensekontroll stasjoner med tilhørende Border Inspektion Points.

Del denne siden